Povinné zmluvné poistenie (PZP): Všetko, čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva motorového vozidla na Slovensku. Toto poistenie chráni majiteľa vozidla a tretie osoby pred finančnými následkami v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete viac o PZP, povinnostiach majiteľa vozidla a postupoch pri uzatváraní zmluvy o poistení.

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla na Slovensku. Jeho účelom je chrániť majiteľa vozidla a tretie osoby pred finančnými nárokmi v prípade dopravnej nehody. PZP kryje škody spôsobené tretím osobám, vrátane zranení, škôd na majetku a prípadných nákladov na liečbu.

Kto je povinný mať PZP?

Každý vlastník motorového vozidla, ktoré je registrované na Slovensku a využíva verejné cesty, je povinný mať uzavreté PZP. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky druhy motorových vozidiel, vrátane automobilov, motocyklov, nákladných vozidiel a prívesov.

Ako uzavrieť PZP?

PZP je možné uzavrieť u niekoľkých poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami, a preto je vhodné porovnať ponuky a vybrať si tú najvýhodnejšiu. Po výbere poisťovne a podmienok poistenia je potrebné vyplniť žiadosť a uzavrieť zmluvu o poistení. Poistenie začína platiť od dátumu, ktorý je uvedený v zmluve.

Ako je vypočítaná cena PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek vodiča a jeho skúsenosti. Poisťovne tiež berú do úvahy históriu škôd, takže ak má vodič bezúhonnú minulosť, môže získať zľavu na poistnom. Naopak, ak má vodič históriu s mnohými nehodami alebo škodami, môže byť cena poistenia vyššia. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu PZP je krajina, v ktorej je vozidlo registrované, a oblasť, kde sa bežne používa.

Aké sú sankcie za jazdu bez PZP?

Jazda bez povinného zmluvného poistenia je na Slovensku nelegálna a môže mať vážne následky. V prípade dopravnej kontroly môže polícia uložiť pokutu až do výšky 3 300 eur. Okrem toho, ak je vozidlo zapojené do dopravnej nehody a nemá PZP, vodič musí uhradiť všetky náklady na škody, ktoré vznikli tretím stranám, a môže čeliť ďalším trestným následkom.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody?

V prípade dopravnej nehody je dôležité dodržiavať nasledujúci postup:

  • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
  • Oznámte nehodu polícii, ak je to potrebné (v závislosti od závažnosti nehody a miestnych predpisov).
  • Vymeňte si údaje s ostatnými účastníkmi nehody, ako sú mená, adresy, telefónne čísla, údaje o vozidle a údaje o poistení (PZP).
  • Vyplňte záznam o nehode, ktorý obsahuje podrobný popis nehody a situácie.
  • Obráťte sa na svoju poisťovňu a oznámte im nehodu. Poisťovňa vám poskytne ďalšie pokyny týkajúce sa postupu pri riešení škôd.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla na Slovensku. Zabezpečuje finančnú ochranu majiteľa vozidla a tretích osôb v prípade dopravnej nehody. Je dôležité mať platné PZP a dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby ste zabezpečili svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov premávky.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.