Rozdiel medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením

Pri vlastníctve motorového vozidla na Slovensku je dôležité rozumieť rozdielom medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením. Tieto dva druhy poistenia zabezpečujú ochranu v prípade dopravnej nehody, ale kryjú rôzne aspekty škody. V tomto článku sa dozviete viac o PZP a havarijnom poistení a ako vás môžu chrániť v prípade nehody.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP je poistenie, ktoré je povinné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Jeho účelom je chrániť majiteľa vozidla a tretie osoby pred finančnými následkami v prípade dopravnej nehody. PZP kryje škody spôsobené tretím osobám, vrátane zranení, škôd na majetku a prípadných nákladov na liečbu. PZP však nekryje škody na vlastnom vozidle vodiča alebo na jeho zdraví.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľné doplnkové poistenie, ktoré môže vlastník vozidla uzavrieť, aby chránil svoje vozidlo a seba pred finančnými následkami nehody. Toto poistenie kryje škody na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody, krádeže, požiaru, živelnej udalosti alebo vandalismu. Havarijné poistenie tiež môže poskytnúť krytie pre náklady spojené s liečbou vodiča alebo cestujúcich.

Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Hlavným rozdielom medzi PZP a havarijným poistením je, že PZP je povinné a zamerané na krytie škôd spôsobených tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a zamerané na krytie škôd na vlastnom vozidle a zdraví vodiča. Ďalšími rozdielmi sú:

a. Rozsah krytia: PZP kryje škody spôsobené tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie kryje škody na vlastnom vozidle a zdraví vodiča. Havarijné poistenie môže tiež zahŕňať krytie pre asistenciu pri poruche, náhradné vozidlo počas opravy alebo iné doplnkové služby.

b. Povinnosť: PZP je povinné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné. Vlastníci vozidiel môžu uzavrieť havarijné poistenie podľa svojich potrieb a finančných možností.

c. Cena: Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek vodiča a jeho skúsenosti. Cena havarijného poistenia závisí od hodnoty vozidla, jeho veku, typu a zvoleného rozsahu krytia. Havarijné poistenie môže byť drahšie ako PZP, pretože kryje širší rozsah škôd.

d. Poistné udalosti: PZP kryje škody spôsobené tretím osobám v prípade dopravnej nehody, zatiaľ čo havarijné poistenie kryje škody na vlastnom vozidle a zdraví vodiča. Havarijné poistenie môže tiež kryť škody spôsobené živelnými udalosťami, krádežou alebo vandalismom.

Ako si vybrať správne poistenie?

Pri výbere poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

a. Povinnosť: Uistite sa, že máte platné PZP, ktoré je povinné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku.

b. Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, môže byť havarijné poistenie vhodnou voľbou, aby ste chránili svoju investíciu pred možnými škodami.

c. Osobné potreby a finančné možnosti: Zvážte svoje potreby a finančné možnosti pri výbere havarijného poistenia. Môžete si vybrať rôzne úrovne krytia a doplnkové služby, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

Rozumieť rozdielu medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením je dôležité pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Kým PZP je povinné a chráni vás pred finančnými následkami škôd spôsobených tretím osobám, havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje ochranu pre vaše vlastné vozidlo a vaše zdravie. Pri výbere poistenia zvážte svoje osobné potreby, hodnotu vozidla a finančné možnosti. Správne poistenie vám pomôže chrániť svoju investíciu a zabezpečiť pokoj v prípade dopravnej nehody alebo iných nečakaných udalostí.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.